Tyvärr har vi beslutat att stänga vårt underbara Gästgiveri för gott. Vi känner tacksamhet för den glädje och sorg vi fått dela med varandra genom åren.ÖPPET VARJE FREDAG “AFTERWORK”